1. Khi gặp được người mà bạn thật
sự yêu thương: Hãy nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của người
ấy bởi vì nếu người ấy ra đi, tất cả sẽ không còn kịp nữa.


2. Khi gặp một người bạn có thể tin
tưởng được: Cần giữ quan hệ tốt với người đó vì trong cuộc đời mỗi
người, gặp được tri kỷ không phải là điều dễ.


3. Khi gặp người đã từng giúp đỡ bạn: Nhớ tỏ thái độ cảm kích đối với người ấy vì họ đã mang lại sự thay đổi trong cuộc đời bạn.

4. Gặp người đã từng yêu bạn: Nên nở nụ cười cảm kích với họ vì đã giúp bạn hiểu thêm về tình yêu.

5. Gặp người từng ghét cay ghét đắng bạn: Nên cười xã giao với họ vì họ làm bạn trở nê kiên cường hơn.

6. Gặp người đã từng phản bội bạn: Nên
nói chuyện với họ vì nếu như không phải họ, ngày hôm nay bạn sẽ không
hiểu biết gì về thế giới này.


7. Gặp người bạn đã từng yêu: Nên chúc phúc cho họ, bởi vì khi yêu, bạn chẳng đã từng mong muốn họ vui vẻ hạnh phúc đó sao?

8. Gặp người đi qua vội vàng cuộc đời
bạn: Cần cảm ơn họ đã đi qua cuộc đời này của bạn, bởi vì họ là một bộ
phận sắc màu trong cụôc sống phong phú và đa dạng của bạn.


9. Gặp người đã từng hiểu lầm bạn: Hãy
nhân thể giải quyết sự ngộ nhận, bởi vì bạn có thể chỉ có một cơ hội
này để giải thích mà thôi.


10. Và hãy cảm ơn một nửa của bạn hiện nay bởi vì người ấy đã yêu bạn, vì bạn và người ấy đang hạnh phúc.

theo bài của b: Phiatruoclabautroi